Młody europejczyk

Podczas realizacji koła i programu uczniowie zapoznali się z położeniem geograficznym, ciekawostkami dotyczącymi krajobrazu i kultury różnych krajów. Przybliżyli sobie atrakcje turystyczne oraz nauczyli się piosenek oraz pląsów, zabaw  charakterystycznych dla poznanych państw. Uczniowie zapoznali się także z życiorysami słynnych Europejczyków, w szczególności Ludwika van Beethowena, F. Chopina, H.Ch. Andersena.  Poznali legendy, opowieści związane z   poznanymi państwami oraz dowiedzieli się, jak świętuje się Boże Narodzenie i Wielkanoc w różnych krajach Unii Europejskiej. Na zajęciach utrwalali i nauczyli się także podstawowych zwrotów w języku angielskim. Po każdym omówionym państwie członkowie klubu brali udział w quizie, odpowiadając na pytania dotyczące danego kraju. Ponadto uczniowie prezentowali się podczas Dnia Języków i w Turnieju Wiedzy o Krajach Europejskich.