Sprawozdanie z Tygodnia Edukacji Globalnej w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 BTO w Białymstoku

        W dniach 19.11 – 23.11.2018 r. w naszej szkole obchodzono Tydzień Edukacji Globalnej realizowany w ramach projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.Miał on na celu zwrócenie uwagi młodym ludziom na prawa i marzenia dzieci na całym świecie.

 Podjęte zostały następujące działania:

  • uczniowie klasy 0 – VI pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli przedmiotów uczestniczyli w lekcjach o prawach i marzeniach dzieci oraz wykonali plakaty z drzewami marzeń
  • uczniowie klas VIII – nakręcili film o marzeniach dzieci
  • społeczność szkolna wzięła udział w akcji „ Maraton pisania listów”.

     Na podstawie przeprowadzonych wywiadów z nauczycielami i uczniami okazało się, że działania bardzo się spodobały. Cele, jakie zostały założone, udało się w pełni zrealizować.

W dniach 19-23 listopada 2018r. nauczyciele przeprowadzili lekcje w klasach 0 – VI na temat – Dzieci mają swoje prawa i marzenia. Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z założeniami Konwencji o Prawach Dziecka. Następnie zastanawiali się w grupach nad marzeniami dzieci na całym świecie. Marzenia te zapisali na mapach konturowych kontynentów. Podsumowaniem lekcji było wykonanie przez poszczególne klasy plakatów z  Drzewami Marzeń, które zostały zaprezentowane w holu szkoły. W związku z dwujęzycznością realizowaną w naszej placówce na plakatach umieszczono słownictwo polskie i angielskie. Młodzież klas starszych przeprowadziła wywiady z uczniami oraz na ich podstawie nakręciła film dotyczący zagadnień poruszanych podczas Tygodnia Edukacji Globalnej.

Kontynuacją TEG jest udział nauczycieli, rodziców i uczniów w akcji organizowanej przez Amnesty International  „Maraton pisania listów” w obronie kobiet, które walczą na całym świecie o prawa człowieka.