Konferencja w MODM

Konferencja metodyczna dotycząca metod pracy w EG i cele zrównoważonego rozwoju oraz zajęcia o kompetencjach kluczowych oraz dobre praktyki w zakresie edukacji globalnej.