O Projekcie

„Edukacja drogą do przyszłości”


Projekt realizowany przez Białostockie Towarzystwo Oświatowe  prowadzące Społeczną Szkołę Podstawową nr 3 BTOW ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia z uczniami klas I-III:

  • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

 

  • Zajęcia rozwijające zainteresowania z przyrody

 

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

  • Zajęcia wyrównawczo - terapeutyczne

 

  • Zajęcia socjoterapeutyczne
Czas  trwania projektu: 01.09.2012—30.06.2013