Druki do pobrania

Kliknij w ikonkę obok nazwy dokumentu aby pobrać właściwą wersję pliku.

 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez szkołę    

3. Regulamin obiadów (tutaj)

4. Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce  

7. Oświadczenie o miejscu zameldowania dziecka  

8. Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w imprezie poza terenem szkoły (tutaj)

9. Zgłoszenie wypadku ucznia poza terenem szkoły  

10. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia przez szkołę  

11. Karta informująca o wyjściu dziecka na zajęcia dodatkowe organizowane poza szkołą

12. Karta zgłoszenia do świetlicy (tutaj)

 

13. Zgoda na udział w zajęciach nauki pływania (tutaj)

 

14. Oferta zajęć pozalekcyjnych (tutaj)

 

15. Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (druki i warunki dostępne TUTAJ)

 

16. Deklaracja uczestnictwa w zimowisku szkolnym "FERIE 2019" - TUTAJ

 

 

Prosimy o kontakt w przypadku problemów z pobieraniem.