Druki do pobrania

Kliknij w ikonkę obok nazwy dokumentu aby pobrać właściwą wersję pliku.

 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły    

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez szkołę    

3. Wniosek o powierzenie opieki nad dzieckiem w czasie nieobecności rodziców 

4. Regulamin obiadów  

5. Oświadczenie na basen 

6. Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce  

7. Oświadczenie o miejscu zameldowania dziecka  

8. Zgłoszenie wypadku ucznia poza terenem szkoły  

9. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia przez szkołę  

10. Regulamin Świetlicy Szkolnej

11. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy - klasy 0

12. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy - klasy I-III

13. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy - klasy IV-VI

14. Karta informująca o wyjściu dziecka na zajęcia dodatkowe organizowane poza szkołą

 

Prosimy o kontakt w przypadku problemów z pobieraniem.