Druki do pobrania

Kliknij w ikonkę obok nazwy dokumentu aby pobrać właściwą wersję pliku.

 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły (tutaj)

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez szkołę (tutaj)

 

3. Regulamin obiadów (tutaj)

 

4. Oświadczenie o miejscu zameldowania dziecka (tutaj)

 

5. Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w imprezie poza terenem szkoły (tutaj)

 

6. Karta informująca o wyjściu dziecka na zajęcia dodatkowe organizowane poza szkołą (tutaj)

 

7. Karta zgłoszenia do świetlicy (tutaj)

 

8. Zgoda na udział w zajęciach nauki pływania (tutaj)

 

9. Oferta zajęć pozalekcyjnych

 

10. Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (warunki dostępne TUTAJ oraz zakres świadczenia)

 

11. Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły (tutaj)

 

 

Prosimy o kontakt w przypadku problemów z pobieraniem.