Regulamin przyznawania statuetki IUS HUMANUM - Nagrody Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Społecznych nr 3 BTO

1. Organem odpowiedzialnym za przyznawanie statuetki IUS HUMANUM jest Rada Pedagogiczna.

2. Przyznawanie statuetki IUS HUMANUM ma na celu popularyzację wśród uczniów postawy człowieka prawego, wyróżniającej się szacunkiem wobec drugiego człowieka, wysoką kulturą osobistą, postawą życzliwości wobec koleżanek i kolegów, chęcią niesienia pomocy innym.

3. Statuetka IUS HUMANUM przyznawana jest na koniec roku szkolnego uczennicy i uczniowi klas IV – VI Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 BTO oraz uczennicy i uczniowi klas I – III Społecznego Gimnazjum nr 3 BTO.

4. Statuetka przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów Zespołu Szkół Społecznych nr 3 BTO.

5. Kandydat do nagrody Nagrody Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Społecznych nr 3 BTO powinien wyróżniać się:

  a) szacunkiem wobec drugiego człowieka
  b) wysoką kulturą osobistą
  c) postawą życzliwości wobec koleżanek i kolegów
  d) chęcią niesienia pomocy innym.

6. Kandydatów do Nagrody Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Społecznych nr 3 BTO zgłaszają wychowawcy oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego na wniosek uczniów na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

7. Laureaci Nagrody Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Społecznych nr 3 BTO wybierani są na posiedzeniu klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej w głosowaniu jawnym.

8. Nagroda wręczana jest laureatom na uroczystości zakończenia danego roku szkolnego.