Artykuły

O Naszej Szkole

+

Nasza szkoła została nagrodzona certyfikatem - eTwinning School Label 2020-2021

Realizujemy projekty eTwinning

eTwinning Polska

Realizujemy projekt: "Gotowi na wyzwania" w ramach programu PO WER

Creating Tomorrow’s Schools Today - Tworzenie dzisiaj szkoły jutra w ramach programu

Społeczne Przedszkole BTO,
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO

i Społeczne Gimnazjum nr 3 BTO

 „TWÓRCZA SZKOŁA – TWÓRCZY UCZNIOWIE”.


SPOŁECZNA TRÓJKA TO SZKOŁA, W KTÓREJ DOBRO DZIECKA JEST NAJWAŻNIEJSZE!!!

Wybierz dla swojego dziecka szkołę, która jest przyjazna, bezpieczna i pełna radości!

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO istnieje od 1991 r. Organem prowadzącym jest Białostockie Towarzystwo Oświatowe. Jako jednostka niepubliczna szkoła utrzymuje się przede wszystkim z wpłat czesnego, dokonywanych przez rodziców i dotacji z budżetu państwa.

Nasze atuty to:

 • liczebność klas – maksymalnie 18 osób,

 • jednozmianowość - lekcje rozpoczynają się zawsze o godz. 8.00,

 • świetlica czynna od 7.00 do 17.00 (do ostatniego ucznia), w której dzieci miło i aktywnie spędzają czas,

 • nauka języków obcych metodami aktywizującymi:

  • - język angielski (już od I klasy 5 godziny tygodniowo oraz 1 godzina realizowana z wykorzystaniem klocków Lego, tabletów), zajęcia konwersacyjne, CLIL, czytanie, fakultety w języku angielskim

 • 6 godzin nauki jęz. angielskiego tygodniowo od klasy VI podczas których uczniowie: czytają i analizują teksty literackie w oryginale, poznają kulturę i historię krajów anglojęzycznych, konwersują po angielsku doskonaląc wymowę i akcent

 • w podziale na grupy zaawansowania od kl. VII

   

  • zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe - szkoła realizuje dwa innowacyjne, interdyscyplinarne programy nauczania oprac. przez naszych nauczycieli oraz innych specjalistów MEN – biologia łączona z informatyką oraz chemia z językiem angielskim

   • - język niemiecki (od I klasy, metodą zabawową, w wymiarze 1 godziny w tygodniu oraz od klasy IV - 2 razy w tygodniu),

   • - cykliczne, zagraniczne wyjazdy sprawdzające w praktyce umiejętności językowe uczniów

  • nowoczesna sala komputerowa z szybkim łączem internetowym,

  • tablice interaktywne i sprzęt audiowizualny we wszystkich klasach szkoły podstawowej,

  • robotyka – do dyspozycji uczniów i nauczycieli podczas zajęć edukacyjnych i nauki programowania dostępne są: tablety i roboty takie jak: ozoboty, edisony, photony, dash’e, dot’y oraz mata do kodowania

  • obowiązkowe zajęcia na basenie oraz sekcja pływacka dla chętnych

  • rytmika i taniec towarzyski dla wszystkich uczniów klas I-IV,

  • silna szkolna liga szachowa, która od 7 lat zajmuje I miejsce w Białymstoku,

  • bogate zaplecze sportowe - sala gimnastyczna, doskonale wyposażona w sprzęt sportowy oraz nowoczesne, wielofunkcyjne boisko poliuretanowe,

  • bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych,

  • udział w licznych projektach i programach profilaktycznych i dydaktycznych

  • organizacja cyklicznych konkursów międzyszkolnych i wojewódzkich, nad którymi honorowy patronat objął Podlaski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Białegostoku: plastycznego "Kraszanki, Pisanki, Wyrywanki", przyrodniczo-plastyczny "Rebusy w przyrodzie" oraz matematycznego "Kangurzątko" dla klas zerowych i ogólnowiedzowy "Supergłowy", adresowany do uczniów klas trzecich;

    

   Nasze atuty wychowawcze:

  • wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów,

  • promocja zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom wychowawczym,

    

   • brak w szkole wagarów, palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, kradzieży, wymuszania pieniędzy,

   • samorządność uczniowska - uczniowie mają duży wpływ na organizacje szkoły,

   • poszanowanie godności osobistej i światopoglądowej uczniów i ich rodziców,

   • nauczyciele - uczestniczą w licznych formach doskonalenia i podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych z zakresu wychowania i profilaktyki,

   • wsparcie i pomoc nauczycieli

   • zaangażowanie wychowawcy stosującego indywidualne podejście do ucznia (organizowanie wraz z uczniami i rodzicami wywiadówek partnerskich)

   • wysoka akceptacja klas i szkoły przez uczniów;   Po lekcjach uczniowie mają możliwość skorzystania z bogatej oferty kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych:

  • naukowych, m.in.: koła przedmiotowe, zajęcia robotyki i grafiki komputerowej, zajęcia z Lego koło kultury i języka hiszpańskiego i rosyjskiego,

  • eksperymenty naukowo-przyrodnicze od klasy I

  • sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, zajęcia lekkoatletyczne, unihokej, strzelectwo, tenis stołowy, sekcja lekkoatletyczna i pływanie,

  • artystycznych: chór, zespół muzyczny, origami, nauka gry na gitarze i perkusji,

  • kształtujących umiejętności społeczne: "Anioły ze szkoły”, koło wolontariatu, edukacji wielokulturowej,

  • zajęcia kreatywne uczące niezależnego i logicznego myślenia, eksperymenty twórcze, rozwijają postawy przedsiębiorcze i zachęcają do podejmowania inicjatyw, koło Origami 3D

  • rozbudzających świadomość kulturalną: zajęcia teatralne, Dyskusyjny Klub Filmowy,

  • kształtujących praktyczne umiejętności przydatne w codziennym życiu: koło kulinarne, zajęcia "Igłą z nitką" oraz „Szydełko i druty”, zajęcia "Drewniane inspiracje", „Modna biżuteria”

  • rozwijających pasje poznawcze - obowiązkowe fakultety naukowe skierowane do starszych uczniów.

  Ambitni, doświadczeni i twórczy nauczyciele prowadzą zajęcia na wysokim poziomie i w przyjaznej atmosferze. Dzięki temu mamy wielu laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych oraz innych ogólnopolskich konkursów wiedzowych, a nasi uczniowie osiągają wyniki z egzaminów zewnętrznych powyżej średniej Białegostoku. Od lat naszym uczniom przyznawane jest także stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, muzyce, plastyce i wyróżniającą się postawę społeczną.

  Tradycją szkoły od 2013 r. stało się rozwijanie kreatywnego myślenia w ramach programu "Odyseja Umysłu" realizowanego w formie międzynarodowego konkursu, nad którego polską edycją patronat sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Odyseusze uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych. W roku szkolnym 2015/2016 drużyna z naszej szkoły jako pierwsza grupa z Podlasia pojechała na Finały Odysei Umysłu do USA, w 2016/2017 reprezentowała nasz region na Białorusi, a w 2017/2018 zdobyła pierwsze miejsce na Eurofesitwalu w Niemczech.

  Uczniom naszej szkoły zapewniamy:

 • zajęcia w ramach terapii pedagogicznej,

 • pomoc psychologa i pedagoga szkolnego,

 • zajęcia wyrównawcze na każdym poziomie nauczania,

 • korzystanie z bezpłatnej indywidualnej terapii logopedycznej po przeprowadzeniu przesiewowych badań logopedycznych,

 • trening ortograficzny,

 • gimnastykę korekcyjną,

 • regularne konsultacje nauczycielskie.

Bierzemy udział w licznych projektach oraz programach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Są to m.in.:

 • Erasmus+ "Tworzymy dziś szkołę jutra"- projekt realizowany we współpracy ze szkołami z Walli, Niemiec, Hiszpanii, Francji i Włoch, oparty na wymianie doświadczeń oraz wykorzystaniu klocków Lego education w nauczaniu języka angielskiego, polskiego, matematyki i innych przedmiotów. Stworzyliśmy w naszej szkole Kreatywne Centrum Nauki i Zabawy bogato wyposażone w zestawy Lego.

 • Erazmus+ "Mali obywatele nowoczesnej Europy" - projekt oparty na doskonaleniu umiejętności językowych i metodycznych naszych nauczycieli oraz realizacji Europejskiego Programu Rozwoju Szkoły, w ramach którego nasi uczniowie uczestniczą w wielu międzynarodowych inicjatywach.

 • Projekt "Zrozumieć świat" - finansowany ze środków europejskich, którego głównym celem jest zwiększenie umiejętności uczenia się, współpracy w grupie. W ramach projektu realizowane są zajęcia z przedmiotów przyrodniczych z elementami języka angielskiego, oparte na eksperymentach i doświadczeniach, zajęcia z kreatywności, przedsiębiorczości, inicjatywności i innowacyjności, zajęcia z robotyki z wykorzystaniem robotów Photon, zajęcia z doradztwa zawodowego, opracowanie indywidualnych planów wsparcia zawodowego części najstarszych uczniów.

 • Projekt „Mistrzowie Kodowania”upowszechnianie ideiprogramowania, kodowania, algorytmicznego rozwiązywania problemów od najmłodszych lat szkolnych oraz tworzenia aplikacji na zajęcia nie tylko z informatyki.

 • Udział w projekcie Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE -„Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju". Jest on współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 • Wykorzystanie w praktyce wytycznych Planu Daltońskiego, który polega na metodzie indywidualnej pracy oraz zakłada dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdraża dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność młodzieży zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabiał poczucie odpowiedzialności, zmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy. Szkoła ubiega się o certyfikat placówki z Plany Daltońskiego.

Poza tym uczniowie jeżdżą na wycieczki, czynnie uczestniczą w życiu miasta, chodzą do kina, teatru, na warsztaty edukacyjne w ramach współpracy z różnymi instytucjami, biorą udział w grach miejskich, a czasami nocują z wychowawcami w szkole wesoło spędzając czas. Tradycją są organizowane corocznie spotkania integracyjne, Zielona Szkoła, koncert "Mikołajkowy dar serca”, pokazy osiągnięć uczniów podczas „Kreatywnej Sceny Społecznej Trójki” i inne akcje charytatywne!

W roku 2017/2018 nasza szkoła zdobyła główną nagrodę w kategorii Innowacja Społeczna za stosowanie nowoczesnych rozwiązań w edukacji.

Obecnie przygotowujemy szkołę do wprowadzenia już od klasy 1 SP powszechnej dwujęzyczności na różnych zajęciach edukacyjnych.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO to szkoła z 25- letnią tradycją!

Podstawą jest bezpieczeństwo, życzliwa atmosfera i wysoka jakość nauczania!

Nasza szkoła kojarzy się nie tylko z nauką, ale i z rozwojem zainteresowań,
udanymi imprezami i przyjazną atmosferą!

Zapraszamy serdecznie również dzieci 5- i 6-letnie do naszych klas zerowych!

 

 


 

Zapraszamy do nas !

Dyrektor Szkoły mgr Bożena Niechoda wraz z Zespołem