Bezpieczna i przyjazna Szkoła

W roku szkolnym 2014/15, w ramach rządowego projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Białostockie Towarzystwo Oświatowe  prowadzące Społeczne Przedszkole BTO, Społeczną Szkołę Podstawową nr3  oraz Społeczne Gimnazjum nr 3 realizowało autorski program działań profilaktycznych „Akademia  zdrowia i urody” skierowany do dzieci i młodzieży ZSS nr 3 BTO.

Natomiast w roku szkolnym 2015/2016 w ramach tego samego projektu realizowany jest autorski program ,Bez złości mamy więcej radości”. Zawiera on szereg działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Społecznych nr 3 BTO oraz ich rodziców i nauczycieli oraz działań ukierunkowanych na rozwijanie pasji i zainteresowań  naszych podopiecznych.


Oba projety współfinansowane są ze środków Wojewody Podlaskiego.